Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Próby

Zapraszamy na zajęcia

Siedziba RDZPiT "Wrocław" - Wrocław, ul. Kościuszki 35A

Zespół dorosły

Grupa wokalna
17+ lat

Poniedziałki 18:30-21:30

Grupa taneczna I
17-40 lat

Taniec
(zaawansowani i średniozaawansowani):

Poniedziałki i czwartki
19:30 - 22:00

Taniec (początkujący):

Piątki 18:30-20:30

Śpiew (wszyscy):

Poniedziałki 18:30-19:30

Grupa taneczna II
40+ lat

Taniec
(zaawansowani i średniozaawansowani):

Wtorki 19:30-21:30

Taniec (początkujący):

Piątki 18:30-20:30

Śpiew (wszyscy):

Poniedziałki 18:30-19:30

Grupa dziecięca
6-11 lat

Taniec:

Poniedziałki i czwartki
17:00-18:00


Śpiew:

Poniedziałki i czwartki
18:00-18:30

Grupa młodzieżowa
12-17 lat

Śpiew:

Poniedziałki i czwartki
17:30-18:00


Taniec:

Poniedziałki i czwartki:
18:00-19:30

Dzieci 3-5 lat

Poniedziałki 16:30-17:30
Wtorki 17:00-18:00


Możliwy udział rodziców w zajęciach.