Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Oferta współpracy

Występ artystyczny

Na program występu składają się polskie tańce narodowe oraz tańce i piosenki charakterystyczne dla wybranych regionów Polski.

W czasie występu Zespół prezentuje zwykle 3 lub 4 bloki taneczne oraz około 10 – 15 piosenek. Zespół występuje w dwóch składach; tanecznym i chóralnym równocześnie bądź na przemian na scenie, co sprawia że całość występu jest żywa i urozmaicona. Każdy taniec wykonywany jest w strojach charakterystycznych dla danego regionu. Wszystkie piosenki i przyśpiewki ludowe są stylizowane, wykonywane przez chór w unikalnych opracowaniach wielogłosowych. Pomimo stylizacji zachowano w nich dialekt poszczególnych regionów Polski.

Na scenie jednocześnie występuje od 2 do 8 par tanecznych oraz od 4 do 10 osób w grupie wokalnej. Ilość osób występujących jednocześnie na scenie uzależniona jest od wielkości sceny. Zespołowi towarzyszy kapela w składzie 3-5 osobowym (skrzypce, akordeon, klarnet, kontrabas, baraban).

Czas trwania występu od 20 do 60 min. Zarówno repertuar, ilość par tanecznych jak i długość trwania występu jest uzgadniana indywidualnie z zamawiającym i dopasowywana do jego możliwości finansowych.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu lub adresem e-mail w zakładce kontakt.

Czas trwania występu od 20 do 60 min. Zarówno repertuar, ilość par tanecznych jak i długość trwania występu jest uzgadniana indywidualnie z zamawiającym i dopasowywana do jego możliwości finansowych.

Wypożyczanie strojów

Wypożyczamy wybrane stroje ludowe oryginalne oraz stylizowane. Cena wypożyczenia uzależniona jest od ilości kompletów oraz czasu trwania wypożyczenia. Dostępne stroje można znaleźć w galerii w zakładce “nasze stroje”

Regulamin wypożyczeń

plik PDF w języku polskim

Oferta dla szkół podstawowych i średnich

Koncert edukacyjny

Oferujemy zorganizowanie Koncertu edukacyjnego, jaki Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” może przeprowadzić w Państwa Szkole. Propozycja ta powstała w odpowiedzi na wymagania programowe postawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla uczniów szkół podstawowych i ma na celu zapoznanie ich z POLSKIMI TAŃCAMI NARODOWYMI.

Występ na żywo przed szkolnym audytorium jest najbardziej atrakcyjną formą przekazu – uczniowie poznają Polskie Tańce Narodowe poprzez bezpośrednie doświadczanie.

Program koncertu obejmuje około godzinną prezentację wszystkich Polskich Tańców Narodowych (Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak, Oberek) w dedykowanych im kostiumach (regionalnych lub z danej epoki). W przerwach między tańcami instruktor tańca ludowego opowiada o charakterze tańców, strojach ludowych, typowych krokach, tanecznych zwyczajach i muzyce ludowej.

Grupa taneczna to członkowie RDZPiT „Wrocław”: młodzież ucząca się, studenci i dorośli. Na zakończenie lekcji, jako dodatkowa atrakcja, przeprowadzamy mini-QUIZ dla uczniów, w którym pytania będą dotyczyć omawianej wcześniej treści oraz pokazu.

Ponadto rezerwujemy czas na ewentualne „pytania od publiczności”; możliwa jest także mini-sesja zdjęciowa z tancerzami ubranymi w tradycyjne stroje.

Na życzenie możemy dopasować przebieg pokazu do Państwa szczególnych oczekiwań.

Ponadto rezerwujemy czas na ewentualne „pytania od publiczności”; możliwa jest także mini-sesja zdjęciowa z tancerzami ubranymi w tradycyjne stroje. Na życzenie możemy dopasować przebieg pokazu do Państwa szczególnych oczekiwań.

Indywidualne lub grupowe

Warsztaty taneczne

Możemy przeprowadzić warsztaty z podstaw tańców ludowych wybranych regionów, z tańców narodowych oraz przygotowujące do egzaminów na uczelnie artystyczne. Warsztaty mogą odbywać się w siedzibie Zespołu lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Warsztaty możemy połączyć z występem artystycznym lub sesją zdjęciową w strojach ludowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy szkoły podstawowe, średnie, placówki edukacyjne, instytucje publiczne, instytucje pożytku publicznego oraz wszystkich innych zainteresowanych promowaniem polskich tradycji folklorystycznych w otaczającej nas codzienności. Zapytania prosimy kierować na adres zespol@zespol.wroc.pl

Wszelkie dane kontaktowe w zakładce Kontakt.