Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Mały Wrocław

Baner informacyjny. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław. Powrót do korzeni - muzyka, taniec, śpiew, polskie tradycje ludowe. VI edycja. 2023. www.wroclaw.pl. Zdjęcie przedstawia kilka par dzieci w strojach warszawskich podczas występu na scenie.

Grupa dziecięca Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław” działa we Wrocławiu od 1998 roku. Członkami Zespołu są uczniowie wrocławskich szkół podstawowych. Obecnie w Zespole tańczy ok. 50 dzieci w wieku od 3 do 17 roku życia. 

W czasach, kiedy nasze życie kulturalne zdominowała zachodnia masowa kultura (i już małoletnie dzieci chętniej szukają rozrywek przed laptopem lub tabletem niż w realnych grach i zabawach) staramy się propagować sztukę wywodzącą się z polskich tradycji oraz zachęcać do nauki i rozwoju poprzez gry i zabawy taneczne. Nasze zajęcia zadają kłam twierdzeniom, że polski folklor i kultura ludowa to kiczowaty przeżytek nieprzystający do skomercjalizowanego świata. Podczas zajęć wokalno-tanecznych dzieci rozwijają nie tylko umiejętności fizyczne (właściwa postawa, koordynacja ruchowa), ale także uczą się współpracy grupowej w tańcu oraz rozwijają wokalnie poprzez naukę tradycyjnych przyśpiewek. Tym samym poszerzają swoje horyzonty, rozwijają wyobraźnię. Takich efektów nie mogą dostarczyć gry komputerowe i inne nowinki dostępne w cyberprzestrzeni.

Podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki w zależności od grup zaawansowania – od gier i zabaw po taniec klasyczny. Oprócz samodzielnych koncertów dzieci biorą udział w przeglądach, festiwalach, pokazach oraz występują wspólnie z grupą dorosłą. W ciągu roku odbywają się także otwarte warsztaty artystyczne. W okresie wakacyjnym dzieci wyjeżdżają zaś na ludowe warsztaty taneczne, gdzie aktywny wypoczynek połączony jest z zajęciami tanecznymi i wokalnymi.

Na program koncertowy składają się tańce regionalne (dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, rzeszowskie) oraz polskie tańce narodowe. Od zeszłego roku repertuar poszerzył się także o tańce ukraińskie. W tym roku planowana jest za to choreografia tańców beskidzkich. 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Powrót do korzeni – muzyka, taniec, śpiew i polskie tradycje ludowe. VI edycja” współfinansowanego ze środków budżetowych Gminy WrocławGodziny prób poszczególnych grup dostępne są w zakładce Próby.

Nasi instruktorzy

Instruktorka tańca w grupie tanecznej I RDZPiT Wrocław oraz w "Małym Wrocławiu" - Katarzyna Piasecka-Bagińska

Katarzyna Piasecka-Bagińska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego o specjalności taniec ludowy, organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i Sztuki w Warszawie. Z zespołem związana od ponad 40 lat, początkowo jako tancerka, potem instruktorka i kierowniczka artystyczna oraz prezeska stowarzyszenia. Od 2002 roku prowadzi grupy taneczne: dorosłych, młodzieżową i dziecięcą. Realizuje także projekty artystyczne skierowane do uczniów placówek edukacyjnych oraz kadry pedagogicznej. 

Jako kierowniczka artystyczna Zespołu działa na rzecz upowszechniania polskiej kultury ludowej, dbając o autentyczność etnograficzną prezentowanych tańców. Jest autorką wielu nowych choreografii. Wkład w pracę nad repertuarem Zespołu i jego realizacjami potwierdziła pozytywna weryfikacja Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych). Zespół uzyskał prawa członka wspierającego, a co najważniejsze może reprezentować Polskę na zagranicznych festiwalach i koncertach.

Katarzyna Piasecka-Bagińska odpowiadała za stronę artystyczną Koncertu jubileuszowego z okazji 70-lecia działalności RDZPiT „Wrocław”. Za osiągnięcia uhonorowana medalem „Zasłużony dla Wrocławia” oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Instruktorka śpiewu w "Małym Wrocławiu" oraz instruktorka tańca w grupie początkującej RDZPiT Wrocław - Hanna Gąsiorek

Hanna Gąsiorek

Absolwentka pedagogiki muzyczno-ruchowej/rytmiki na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu oraz kompozycji i teorii muzyki, ze specjalnością rytmika, na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Dyplomowana instruktorka tańca o specjalności taniec ludowy. Pracuje jako nauczycielka rytmiki i kształcenia słuchu oraz instruktorka dziecięcego zespołu ludowego w Szkole Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu. Prowadzi autorskie zajęcia muzyczno-ruchowe oraz lekcje muzyki dla dzieci i dorosłych w Centrum Edukacyjnym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia im. R. Bukowskiego oraz z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Zajmuje się także prowadzeniem zajęć z rytmiki we wrocławskich przedszkolach oraz warsztatów z rytmiki i tańca ludowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w języku angielskim i niemieckim.

Instruktorka zabaw ludowych dla najmłodszych w "Małym Wrocławiu" - Magdalena Młodzianowska-Chilmon

Magdalena Młodzianowska-Chilmon

Ukończyła studia z etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje jako nauczycielka w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Jest animatorką kultury i działań arteterapeutycznych, absolwentką szkoleń „Mały Kolberg na Dolnym Śląsku” oraz licznych warsztatów tanecznych z elementami zabaw ludowych w Akademii Tańca Tradycyjnego. Współtworząca Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej we Wrocławiu. 

Od 2018 roku prowadzi zajęcia rytmiczne dla najmłodszych w ramach projektu „Powrót do korzeni”, współfinansowanego z budżetu Wrocławia. Odznaczona medalem „Zasłużony dla Wrocławia”.