Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Zespół dawniej

Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” powstał w 1952 roku jako Zespół Spółdzielczości Pracy. Od 1989 roku funkcjonuje jako zarejestrowane Stowarzyszenie, posiadając osobowość prawną. W dowód uznania za wysoki poziom artystyczny i godne reprezentowanie Dolnego Śląska, Rada Miejska we Wrocławiu specjalną uchwałą nadała Zespołowi tytuł Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca, zaś za wieloletnie związki ze spółdzielczością, Krajowa Rada Spółdzielcza wyróżniła Zespół Odznaką „Za Zasługi dla Spółdzielczości”. W roku 1996 Honorowy Patronat nad Zespołem objął ówczesny Prezydent Miasta Wrocławia – Bogdan Zdrojewski.

Członkowie Zespołu uczestniczą w międzynarodowej wymianie kulturalnej, wyjeżdżając na festiwale w kraju i za granicą. Dotychczas Zespół „Wrocław” zaprezentował się publiczności m.in. w następujących krajach: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Czechosłowacja, Jugosławia, Bułgaria, Węgry, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, USA i Meksyk. Do wielu z tych państw bywał zapraszany i występował w nich wielokrotnie.

Głównym celem działania naszego Zespołu jest krzewienie polskiej kultury ludowej i narodowej w kraju i za granicą, a także podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na repertuar Zespołu składają się liczne tańce, pieśni i przyśpiewki z kilku regionów Polski. Decydujący wpływ na kształt artystyczny Zespołu wywarły unikalne opracowania muzyczne Profesora Jerzego Zabłockiego. Dzięki nim każdy występ Zespołu „Wrocław” staje się atrakcyjnym spektaklem. Ponadto prezentujemy programy okolicznościowe, np. o charakterze patriotycznym w rocznice odzyskania niepodległości.

Od początku działalności Zespół wystąpił na ponad 2500 koncertach w kraju i za granicą. Brał także udział w wielu międzynarodowych festiwalach, zdobywając na nich czołowe lokaty i wyróżnienia. Jest nagrodzony licznymi odznakami i medalami: regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Na przestrzeni ponad siedmiu dekad istnienia w Zespole śpiewało i tańczyło przeszło 1000 osób – mieszkańców Wrocławia i województwa wrocławskiego (dolnośląskiego). Aktualnie członkami Zespołu są artyści-amatorzy: uczniowie, studenci i osoby pracujące, dla których folklor stał się kawałkiem ich życia i sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.