Aktualności arrow Stowarzyszenie
 English Deutsch Francais Espagnol
Stowarzyszenie Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Zespół od zmian ustrojowych w 1989r. funkcjonuje jako zarejestrowane stowarzyszenie. Jego działanie reguluje statut. Najwyższą władzą organizacji jest Walne Zgromadzenie, zaś na co dzień w jego imieniu nad funkcjonowaniem "Wrocławia" czuwa Zarząd Zespołu. Organ ten, wybierany na trzyletnią kadencję, składa się z pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są działający łącznie Prezes Zarządu lub Skarbnik i jeden członek Zarządu.

Członkowie Zespołu obowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości 20 zł/msc oraz aktywnego zaangażowania w życie Zespołu. W szczególności powinni uczestniczyć w miarę możliwości w obradach Walnego Zgromadzenia. Ponadto każdy z członków przyporządkowany jest do jednej z pięciu sekcji wspierających Zarząd w codziennej pracy. W związku z ostatnimi zmianami w Zarządzie zmienią się również koordynatorzy poszczególnych sekcji - informacja o nowych osobach odpowiedzialnych pojawi się na stronie.

Następne Walne Zgromadzenie: -------------------
Ostatnie Walne Zgromadzenie: 12.10.2018r.

Aktualnie w skład Zarządu wchodzą:

Imię i nazwisko
Funkcja
Koordynowana sekcja
Katarzyna Nowak
Prezes Zarządu
-----------
Magdalena Młodzianowska-Chilmon
Skarbnik
-----------
Agnieszka Rucka
Sekretarz
-----------
Maria Czajkowska
Członek Zarządu
-----------
Jagienka Świetlik-Prus
Członek Zarządu
-----------

Statut Stowarzyszenia do pobrania:

 
 
Powered by Joomla